Miten tasa-arvon tulisi ilmetä työpaikoilla

Monilla työpaikoilla on sekä naisia että miehiä. On kuitenkin naisvaltaisia sekä miesvaltaisia aloja. Vaikka työpaikalla olisi vain yksi nainen tai yksi mies, niin lähes kaiken pitäisi olla tasa-arvoista. Jokaiseen työpaikaan ei tietysti sovi se että kaikkia kohdellaan siten, ettei ajatella kumpaa sukupuolta on.

Myös ikä ja etninen tausta tekevät joskus ongelmia tasa-arvon toteutuksessa. Kaikki vain eivät kykene kaikkeen sellaiseen kuin muut. Jos yritetään tehdä liian tasa-arvoista työpaikkaa, niin voi olla että joku kärsii juuri sen takia. Miten tasa-arvo siis voisi ilmetä työpaikalla siten että siitä ei olisi liikaa harmia kenellekään?

Palkat ja tasa-arvoisuus

Kun mietitään työpaikkojen tasa-arvoisuutta, niin usein ensimmäisenä tulee mieleen naisten ja miesten palkkojen erot. Palkkoja pitäisi maksaa sen mukaan, mikä työntekijän tehtävä ja asema on työpaikalla. Silloin palkkojen kohdalla tehtäisiin oikein. Jos nainen ja mies tekevät yhtä tärkeää tehtävää niin palkan tulisi olla sama. Näin ei välttämättä edes ole, vaikka kaksi miestä tekisi samaa työtä. Tässä pitää muistaa että palkka voi olla toisella parempi, koska hän on uskaltanut pyytää enemmän. Myös tottakai kokeneemmalle tulee maksaa enemmän. Jos siis kyseessä on vaikka aloittava koodari ja jo enemmän rpa-palveluihin perehtynyt, tulee luonnollisesti jälkimmäiselle maksaa enemmän! Toisaalta nykypäivänä on erittäin yleistä, että koodarit toimivat itsenäisesti joko oman yrityksen kautta tai tarkoituksenmukaista laskutuspalvelua käyttämällä. Tällöin alihankintaa harrastavia tulee tottakai kohdella asianmukaisella tavalla.

Palkat ja tasa-arvo

Työpaikan tarjoaminen ja ylennysten antaminen

Kun palkkaa työntekijän, niin pitäisi palkata se joka on sopivin työhön riippumatta sukupuolesta, iästä tai etnisestä taustasta tai muusta. Vaikka työpaikka olisi esimerkiksi paljon miehiä, niin ei pidä palkata naista sen takia että heitä on siellä vähän. Myöskään ei saa olla palkkaamatta naista sen takia, että hän on siinä isässä että saattaa jäädä äitiyslomalle. Tämä onkin ongelma työelämässä. Jos nainen on vaikka juuri mennyt naimisiin, niin hän todennäköisesti jää äitiyslomalle jossain vaiheessa. Silti jos hän on pätevin ja muutenkin paras vaihtoehto työhön, niin hänet pitää palkata.

Jos työpaikalla ei vaikkapa ole yhtään naista ylemmissä tehtävissä, niin se ei ole peruste siihen kenet valitsee ylennyksen saajaksi. Jos pitää valita joku vaikkapa pomoksi niin sen pitää olla se joka siihen parhaiten sopii. Vaikka se olisi taas kerran mies, niin mies pitää valita, jos hän on parempi kuin naisvaihtoehto.

Wc ja tasa-arvoisuus

Wc ja tasa-arvo

Jos työpaikalla halutaan mennä tasa-arvoisuudessa niin pitkälle, että vessojakaan ei eritellä miesten ja naisten kesken, niin voi tulla ongelmia. Jos työpaikalla on esimerkiksi sellaisia henkilöitä, joiden etninen tausta ei tätä hyväksy, niin siitä tulee ongelma. Jos työpaikalla on useampi wc, niin voidaan tehdä niin että jätetään muutama niistä vain miehiä tai naisia varten.

Ei saa suosia vähemmistöäkään

Jotta tasa-arvo toteutuisi työpaikoilla, niin ei myöskään saa käydä niin että suositaan vähemmistöjä. Niin voi käydä helposti, jos pelätään että vähemmistöt valittavat että heitä syrjitään. Työpaikka käykin niin että he saavat parempaa palkkaa, helpommin ylennyksiä ja muita etuja. Se onkin vaikeaa toteuttaa, että kaikilla olisi juuri samat mahdollisuudet. Jos joku valittaa, että häntä ei otettu töihin esimerkiksi etnisen taustan takia, yritys voi olla pulassa.

Kuitenkin asia voi olla niin, että se joka otettiin, on vain ollut pätevämpi työhön. Jos he ovat yhtä päteviä, niin kumpi heistä sitten pitäisi ottaa. Tässä käy varmasti niin että vähemmistöön kuuluva saa paikan.

Tasa-arvon toteutus ei onnistu ikinä täydellisesti. Aina on joku joka kärsii, eikä pidä siitä että kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Ihmiset myös käsittävät kohtelun eri tavalla ja heidän mielestään he voivat kokea vääryyttä, vaikka näin ei muiden mielestä olisi.

Toteutuuko tasa-arvo Suomessa? http://kioski.yle.fi/omat/pahimmat-tasa-arvo-ongelmat-miesten-vai-naisten-suomi

Vähemmistöt