Tasa-arvo EU:ssa

“Sukupuolten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin tavoitteista. Ajan mittaan lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja perussopimusten muutokset ovat osaltaan vahvistaneet tätä periaatetta ja sen toteutumista unionissa. Euroopan parlamentti on aina päättäväisesti puolustanut naisten ja miesten tasa-arvoa.”

Näin sanotaan EU:n sivuilla tasa-arvosta Euroopassa. Lue aiheesta lisää:

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fi/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.8.html