Kuinka määritellä miesten ja naisten saunavuorot saunaillassa?

Monessa varsinkin miesvaltaisessa yrityksessä pidetään saunailtoja. Saunailtoihin voi tulla myös naisia, joten se milloin kukanenkin käy saunassa pitää suunnitella. Jos saunaillassa ei ole kovin montaa osallistujaa, niin jokainen ehtii varmasti saunomaan, vaikka saunottaisiin monessakin eri erässä. Jos taas osallistujia on paljon, niin saunavuorot pitää sopia. Jos saunotaan naisten ja miesten vuoroissa, niin pitää miettiä miten ehditään järjestää kummatkin vuorot. On tympeää jos huomataan sitten lopulta, etteivät kaikki ehtineetkään saunaan.

Naisten ja miesten omat saunavuorot

Jos saunaillassa ei haluta saunoa sekasaunassa, niin silloin pitää olla jonkinlainen suunnitelma miten saunassa käydään. Jos esimerkiksi naisia on huomattavasti vähemmän, niin heidän kannattaisi käydä saunassa ensin. Kun saunojia on vähemmän, niin todennäköisesti saunomisessa ei kestä niin kauan kuin suuremmalla porukalla. Jos miehet menisivät ensin ja heitä olisi enemmän, niin naiset joutuisivat odottamaan aika kauan omaa vuoroaan.

Kummallekin sukupuolelle omat saunat?

Joissain tilanteissa on mahdollista vuokrata omat saunat sekä miehille että naisille, ja tämä tuleekin pitää vaihtoehtona. Joskus on taas tilanne, että tarjolla on vain yksi sauna, kuten vaikkapa Tampellan saunatiloissa Tampereella. Tällöin tietysti asia on erilailla!

Saunatarvikkeet

Pukuhuoneiden määrälläkin on väliä

Jos saunatiloissa on kaksi pukuhuonetta, niin saunominen onnistuu paljon nopeammin. Naiset yleensä laittautuvat kauemmin kuin miehet. He meikkaavat ja laittavat hiuksiaan. Jotta miesten ei tarvitse odottaa tätä ennen kuin he pääsevät itse saunomaan, niin olisi hyvä olla kaksi pukuhuonetta. Jos saunatiloissa on jokin muu paikka, vaikkapa vessa niin sekin helpottaa asiaa.

Jos saunatiloissa ei ole kuin yksi pukuhuone ja vessakin ovat samassa tilassa, niin silloin voi jopa miettiä olisiko miesten vuoro ensin. Vaikka miehiä olisi enemmän, niin he saattavat selvitä saunasta nopeammin, koska he eivät yleensä laittaudu niin kauan kuin naiset. Tämä voisi olla myös naisille parempi vaihtoehto, koska heidän ei tarvitsisi kiirehtiä laittautumisessaan. Koska miehet olisivat jo saunoneet, niin loppuaika olisi naisia varten.

Tynnyrisaunat ovat muotia

Välillä jäähyllä saunasta

Saunomisen voi järjestää myös niin että miehet menevät välillä jäähdyttelemään ja naiset voivat sillä aikaa käydä saunassa. Moni pitää siitä että saa käydä saunassa vielä uudelleen. Jos saunatiloissa on parveke, niin siellä voi käydä viilentymässä. Kun naiset ovat saunoneet, niin miehet voivat mennä takaisin saunaan. Kun miehet ovat saunassa, naiset voivat sillä aikaa laittautua.

Oletko jo kokeillut avantoa saunan yhteydessä? http://www.hyvaterveys.fi/artikkeli/liikunta/avantouinti_rentoutta_ja_kylmakaraisua

Joskus saunaillassa ei ole niin väliä vuoroilla

Jos saunaillassa on pelkästään sellaisia henkilöitä, joille on ihan sama, kumpaa sukupuolta on saunassa yhtä aikaa, niin jokainen voi saunoa silloin kun haluaa. Yleensä sellainen saunaillan porukka ovat tuttuja toisilleen ja tietävät ettei ketään häiritse tällainen. Saunaan voi myös mennä pyyhkeen kanssa, jos on vähän häveliäämpi. Jos aikaa on saunoa kauemmin, niin he joille tämä ei sopi, niin voivat käydä sitten muitten jälkeen saunassa. He voivat myös käydä saunassa ihan ensimmäisinä.

Iso sauna porukalle

Kannattaa kysyä ketkä kaikki käyvät saunassa

Ihan ensimmäisenä kannattaa kysyä, ketkä käyvät saunassa. Kaikki eivät pidä saunomisesta tai halua saunoa juuri silloin. Jos sattuu, että kaikki saunaillan naiset kertovat etteivät sauno, niin ei tarvitse järjestää erikseen saunavuoroja. Usein se onkin näin, koska naiset saattavat laittautua ja meikata jo kotona ennen saunailtaa. Saunailta voi olla sellainen, että sen jälkeen on tarkoitus tehdä muutakin. Jos ollaan vaikka menossa ravintolaan saunomisen jälkeen, niin sinne halutaan lähteä laittautuneena. Varsinkin naiset haluavat tehdä sen usein jo kotona ennen saunatiloihin tuloa. Saunatiloissa on varmasti heillä muutakin tekemistä kuin itse saunominen. Voi olla että kaikki miehetkään eivät sauno. Silloin heille jotka saunovat jää saunomiseen hyvin aikaa.

Täällä teekkareiden laatimat saunasäännöt: http://www.students.tut.fi/~turvoke/sauna/docs/saannot.pdf

Kuinka tasa­arvon tulisi ilmetä kouluissa nykypäivänä?

Kysymys tasa-­arvon toteutumisesta yhteiskunnan eri osa­alueilla lienee yksi suurista nykyajan peruskysymyksistä. Koulut eivät ole poikkeus tässä suhteessa ja tasa­arvolakia on tarkastettu vuoden 2015 alussa siten, että suunnitelmalliseen ja määrätietoiseen tasa­arvotyöhön velvoittavat pykälät koskevat nyt myös perusopetusta. Tasa­arvotyö ei ole helppoa, kuten koulujen tasa­arvo­ oppaasta noussut kohu osoittaa. Paras keino tasa­arvon edistämiseksi on tiedon jakaminen ja niinpä olen koonnut tähän artikkeliin Tasa­arvovaltuutetun sekä Tasa­arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) tavoitteita ja ohjeita sekä muuta tietoa tasa­arvon toteuttamisesta kouluissa. Toivotan informatiivisia lukuhetkiä!

Nykyään kouluissa on tasa-arvoisempaa

Erittäin hyvää tietoa liittyen tasa-arvoisuuteen Suomessa löydät tilastokeskuksen sivuilta. Siellä päivitetään tietoa usean siitä, miten tasa-arvo kehittyy Suomessa. Lue täältä lisää:
https://tilastokeskus.fi/tup/tasaarvo/index.html

Tasa­arvosta puhuminen on tärkeää myös kouluissa!

Tasa­arvoinen kohtelu on jokaisen perusoikeus ja Suomen perustuslaki kieltää asettamasta ilman hyväksyttävää perustetta ketään eriarvoiseen asemaan sukupuolen perusteella. Lapset kuitenkin oppivat nopeasti, että tietyt toimintamallit sopivat toiselle sukupuolella, kun taas toiset ovat kytköksissä toiseen sukupuoleen. Näin heille syntyy jo varhain mielikuva, jonka mukaan pojat ovat äänekkäitä ja leikkivät esimerkiksi autoilla, kun tytöt taas ovat herttaisia ja tanssivat balettia. Todellisuudessa kuitenkin moni lapsi harrastaisi, käyttäytyisi ja leikkisi eri tavalla, jos ryhmäpaine ei pakottaisi heitä kulttuurin asettamaan – näennäisesti muuttumattomaan – muottiin. On tärkeää aloittaa tasa­arvosta puhuminen lasten ollessa vasta ala­aste­ tai päiväkoti­ikäisiä, jotta kaikki saisivat samat mahdollisuudet, oikeudet ja velvollisuudet.

Tulevien opettajien tiedonsaanti

Opettajaksi opiskelevien on luonnollisesti saatava välineitä (eli tietoa) voidakseen kouluissa työskennellessään opastaa oppilaita myös tasa­arvon osalta. Tasa­arvo­ ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa ­hankkeessa (TASUKO) toimineen Lauri Pellikan mukaan sukupuolten tasa­arvoa käsittelevät kurssit ja sukupuoliteemainen kirjallisuus näyttivät olevan eri tavoin edustettuina Suomen eri yliopistojen lukuvuodelle 2009–2010 hyväksytyissä opetussuunnitelmissa. Esimerkiksi Lapin sekä Joensuun yliopistoissa sukupuoleen liittyvä kirjallisuus näytti olevan keskitettynä tiettyihin teemakursseihin sen sijaan, että sitä olisi käsitelty laajemmin. Pellikan selvityksen mukaan sukupuoliteeman erityiskursseihin eriyttämisen vaarana voi olla kyseisen teeman korostaminen erikoisalana, johon voi halutessaan erikoistua – eikä siis aiheena, johon kaikilla on vaikutusta ja johon sen vuoksi kaikkien opettajaksi opiskelevien olisi hyvä paneutua.
Miten lapsille tulisi välittää tietoa tasa­arvosta?

Sekä TANE:n että Tasa­arvovaltuutetun sivuilta löytyy titoa siitä, miten tasa­arvon toteutumista kouluissa (ja muissa ympäristöissä) voi pyrkiä edistämään. Luulen, että opettajien lisäksi vanhempienkin on hyvä olla tietoisia siitä, mitä koulussa tapahtuu ja tehdä omalta osaltaan työtä tasa­arvon toteuttamisen parissa esimerkiksi keskustelemalla lapsen tai lasten kanssa ja välittämällä näin tietoa esimerkiksi feminismistä:

Mitä feminismi oikeastaan on? Kuten historian ja yhteiskuntaopin opettaja Joonas Kotkamaa valottaa, feminismissä ei ole kysessä niinkään feminiinisyys, kuten monet tuntuvat ajattelevan. Sen sijaan myös miehet keskenään voivat olla feministejä, sillä ongelmana eivät ole pelkästään naisia sortavat miehet, vaan miehetkin voivat samalla tavalla harjoittaa naisten alentamista femininisoimalla toista miestä esimerkiksi haukkumalla tätä ‘homoksi’.

Feministi

Tasa­arvosuunnitelma

Vuoden 2015 alusta lähtien myös peruskoulut ovat velvoitettuja laatimaan tasa­arvosuunnitelmat, joiden tulee olla valmiita vuoden 2017 alkuun mennessä. Tasa­arvosuunnitelmassa tulee olla mm. selvitykset oppilaitoksen tasa­arvotilanteesta sekä tarvittavista toimenpiteistä tasa­arvon edistämiseksi. Oppilaitoskohtainen suunnitelma laaditaan, jotta kullakin oppilaitoksella olisi omaa tilannetta vastaavat toimenpiteet. Määränpään saavuttamiseksi on tärkeää, että tasa­arvotyö perustuu oppilaiden ja oppilaitoksen tarpeisiin. Tasa­arvosuunnitelmalla halutaan taata, että tasa­ arvotyö kouluissa on järjestelmällistä.

Kaikkien osallisten on osallistuttava tasa­arvotyöhön, jotta se olisi mielekästä. Lasten vanhemmat tai opettajat yksinään eivät pysty muuttamaan syvälle juurtuneita asenteita, vaan heidän on yhdessä kasvatettava oppilaista tasa­arvotietoisia ihmisiä.

Tasa-arvo eri koulun tapahtumissa

Yksi perinteisimmistä tapahtumista Suomen koulumaailmassa on vanhojen tanssit. Toki tämä koskee vain lukiota käyviä, mutta mielestäni se on yksi symbolisimmista tapahtumista, jota koko Suomen koulutusjärjestelmässä on. Nykypäivänä onkin täysin normaalia, että tansseissa näkyy myös perinteisten mies-nainen -parien lisäksi mies-mies tai nainen-nainen -pareja. Naisten ei välttämättä tarvitse pukeutua enää röyhelöisiin vanhojentanssimekkoihin, vaan myös farkki naisen päällä on melko yleinen näky. Tämä on mielestäni juuri oikea suunta!

Myös muihin koulujen tapahtumiin opettajien kannattaisi miettiä vaihtoehtoja lapsille niin, ettei perinteisiä sukupuolirooleja rohkaistaisi saati pakotettaisi. Nämä tilanteet tulevat vastaan niin liikuntatunneilla kuin käsityöryhmiä miettiessä, sekä koulun erikoisemmissa tapahtumissa.