Kuinka nettisivujen pitäjien tulisi huomioida erikseen mies- ja naiskäyttäjät – vai tulisiko?

Monilla nettisivuilla haetaan tietynlaisia käyttäjiä. Varsinkin jos sivuilla myydään jotain, niin sivuilla halutaan tietysti sellaisia kävijöitä, jotka ovat potentiaalisia ostajia. Jos sivusto on tarkoitettu vaikka tietyn harrasteryhmän informaation paikaksi, niin se on tietysti tarkoitettu vain heille. Sivuston käyttäjät voidaan siis jakaa sen mukaan, keitä sinne halutaan. Voisiko sivustot ajatella myös naisia ja miehiä erikseen käyttäjinä? Onko siinä mitään eroa siihen keitä sivustolla käy ja että heille olisi siitä jotain hyötyä?

Onko jotain eroa naisten ja miesten sivustoilla vierailuilla?

Jos naiset ja miehet tulevat jollekin sivustolle, niin hakevatko he sieltä jotain eri asioita? Jos asia on näin, niin silloin heidät voisi huomioida jotenkin eri tavalla. Jos sivusto myy jotain asioita, joista vain esimerkiksi naiset ovat kiinnostuneet niin tuotteet voi jakaa sen mukaan ovatko ne tarkoitettu miehille vai naisille. Monista asioista on kuitenkin vaikea sanoa, että ne ovat vain naisille tai miehille. Miehet eivät kuitenkaan tarvitse rintaliivejä ainakaan kovin usein. On siis tuotteita jotka voi ajatella olevan myynnissä vain naisia varten. Jos tuotteet ovat vaikka meikit linkin alla, niin se on kyllä selvää, että ne ovat naisia varten. Tätä ei tarvitse erikseen kertoa.

Nettiselaimet

Usein naiset ja miehet pitävät vähän erilaisista väreistä ja muista tyyleistä. Jos sivusto haluaa näyttää miellyttävältä monen mielestä niin sivustolle voi laittaa monenlaisia tyylejä, jotka voi käyttäjä itse valita. Sivuston tausta voi vaikka vaihdella ja sen voi itse käyttäjä vaihtaa vaikkapa samalla tavalla kuin kielen. Se miten naisten ja miesten mieltymys sivuston ulkoasusta vaihtelee, on kuitenkin vaikeaa selvittää. Kaikki naiset eivät pidä kimaltelevista asioista, vaikka moni pitääkin timanteista.

Missä asioissa sivusto voi jakaa käyttäjät miehiin ja naisiin?

Jos sivustolle pitää vaikka kirjautua tai saadaan muulla tavalla selville, kumpaa sukupuolta sivustolle tullut henkilö on, niin voiko sitä hyödyntää jotenkin? Jos sivusto lähettää mainospostia käyttäjälle, niin se voi olla vaikka sen mukaan mitä eri sukuolille suunnattuja juttuja sivusto mainostaa. Silloin ei kuitenkaan tarvitse tietää siinä vaiheessa enää kumpaa sukupuolta käyttäjä on. Koska silloin pitää olla jo tiedossa käyttäjän tiedot sähköposteineen. Sivuston voi myös tehdä niin, että sillä vieraillessa näkyy paremmin ja on paremmin esillä ne asiat, jotka ovat yleensä kiinnostavampia sen mukaan, kumpaa sukupuolta on. Jos sivustolla kerrotaan vaikka eri tapahtumista, niin naiskäyttäjille voisi olla paremmin esillä naisille suunnatut tapahtumat.

Onko sillä sitten lopulta mitään väliä?

Suurin osa sivuista on sellaisia, että niissä ei ole juurikaan väliä kumpaa sukupuolta käyttäjä on. Pääasia, että sivusto on nopeassa webhotellissa, ja että se toimii moitteetta. Siksi on aika turhaa jakaa käyttäjiä miehiin ja naisiin. Nykyään on vielä olut paljon keskustelua siitä, että lapsiakaan ei saa kasvattaa ja kohdella sen mukaan ovatko he poikia vai tyttöjä. Siksi joku voi loukkaantua, jos hänelle ei miehenä esitellä sivulla kosmetiikkaa.

Netti toimii kaikkialla

Jos sivustolla on paljon asiaa ja osa niistä on oikeasti vain naisia varten niin silloin sivusto voi huomioida käyttäjän sukupuolen mukaan. Usein sivuston on kuitenkin kokonaan kohdistettu naisia tai miehiä varten. Sinne osaavat tulla he, jotka ovat kiinnostuneet asiasta. Esimerkiksi Martoissa käy yleensä vain naisia. Jos joku mies kuitenkin haluaa osallistua heidän toimintaan, hän osaa tulla sivuille vaikka se on naisia ajatellen tehty. Jos haluaa liittyä toimintaan, niin kukaan ei sitä estä.

VINKKI! Juo nuoresta olisi hyvä opettaa nettikäyttäytymistä lapsille: http://www.mll.fi/kasvattajille/mediakasvatus/aineistot/oppitunnit-ja-nuorisotyo/

Onko Suomi edelläkävijä tasa-arvossa muuhun Eurooppaan verrattuna?

Suomen tasa-arvo

Suomi on edelläkävijä tasa-arvossa ainakin muiden Pohjoismaiden kanssa. Suomessa on säädetty lailla monista sellaisista tasa-arvoa edistävistä asioista, mistä muualla Euroopassa ei olla.
Yli kaksi kolmasosaa maailman köyhistä on naisia tai tyttöjä, ja naisten lukutaidottomuus on selkeästi yleisempää kuin miesten. Monissa maissa lainsäädäntö tai perinteinen laki ei anna naiselle oikeutta perintöön tai maanomistukseen. On arvioitu, että ihmiskaupan uhreista arviolta 80 prosenttia on naisia ja lapsia. YK:n huume-ja rikososaston mukaan Euroopassa on jopa 500 000 laittomin keinoin maahan tuotua seksityöläistä.

Tällaiset asiat eivät onneksi päde juurikaan Suomessa. Vaikka naisia vielä osin syrjitäänkin työelämässä, eivät naiset ole täällä pääsääntöisesti köyhiä, vaikka kylläkin miehen euro on naisen 80 senttiä, kun palkoista puhutaan. Jo perustuslakimme pitäisi turvata naisille se, ettei ketään saa syrjiä esimerkiksi sukupuolen takia. Yritysjohdon on kuitenkin monesti helpompaa ja firman näkökulmasta fiksumpaa palkata kolmenkymmenen hujakoilla oleva mies kuin nainen. Naisen palkkaamisessa on aina se riski, että pian tämä pamahtaa paksuksi ja hyvä työntekijä menetetään äitiyslomalle pitkäksi aikaa. Sinänsä ymmärrettävää, mutta naisten näkökulmasta tietysti epäreilua. Myös naisten mahdollisuudet edetä urallaan ovat usein huonommat. Sen sijaan nuoret naiset saattavat kuulla tytöttelyä ja törkeitä seksistiä kommentteja vanhemmilta mieskollegoilta.

Sama ilmiö ei toimi toiseen suuntaan.

Suomessa naiset ovat saaneet muun muassa täyden oikeuden opiskella yliopistossa 1900-luvun alkupuolella, muutamia vuosia myöhemmin vaalikelpoisuuden ja äänioikeuden eduskuntavaaleissa, Suomen itsenäistymisvuonna saman kunnallisvaaleissa, vuonna naimisissa olevan oikeuden tehdä työtä ilman aviomiehen lupaa, 1920-luvulla oikeuden omaisuuteen ja yhtäläiseen vanhemmuuteen. Onpa 1960-luvulla astunut voimaan periaate samapalkkaisuudestakin. Eipä vain toteudu tämä jalo periaate vieläkään.

Käräjäoikeus

1970-luvulla on astunut voimaan muun muassa laki raskauden keskeyttämisestä ja tullut tasa-arvoasiain neuvottelukunta. Niinkin myöhään 80-luvulla naiset ovat saaneet oikeuden omaan nimeen. Vuonna 1986 astui voimaan laki tasa-arvosta. Laki uudistettiin kokonaan vuonna 2005.
Paljon ovat siis tasa-arvoasiat menneet eteenpäin vuosisatojen ja -kymmenien saatossa. Vielä on kuitenkin tehtävää.Vuosina 2003-7 Suomessa surmattiin 3,2 miestä ja 1,2 naista 100 000 henkeä kohden, Länsi-Euroopassa 2,0 ja 1,0.

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuonna 2009 tekemän katsauksen mukaan tilanne, jossa parisuhdekumppani surmaa naisen, on toiseksi yleisin henkirikostyyppi Suomessa.
Suomessa miehistä 5,6 prosenttia ja naisista 4,3 prosenttia oli kokenut parisuhdeväkivaltaa vuoden 2009 aikana. Pelkoa kotona tapahtuvaa väkivaltaa kohtaan tunsi miehistä 4 prosenttia ja naisista 2 prosenttia. Vuonna 2008 perheessä törkeän pahoinpitelyn tai henkirikoksen yrityksen kohteeksi joutui 116 miestä ja 111 naista.

Nämä luvut taas yllättävät ainakin allekirjoittaneen. Oletin, että parisuhdeväkivaltaa kokisivat ja pelkäisivät ehdottomasti enemmän naiset. Tasa-arvo ei siis pääse toteutumaan tässäkään. Olisi kuitenkin ihme, että surma- ja väkivaltaluvut menisivät sukupuolten välillä tasan.
Kansallisen rikosuhritutkimuksen mukaan Suomessa 1,3 prosenttia naisista ja 1,1 prosenttia miehistä pakotettiin sukupuoliyhteyteen ja 1,2 prosenttia ja 1,1 prosenttia muuhun sukupuoliseen kanssakäymiseen vuonna 2012. Nämä luvut taas yllättävät siinä mielessä, millaista kuvaa media on antanut aiheesta viime vuosina. Yleensä aina raiskattu on nainen. Suomalaisten mielikuvissa usein raiskaaja taas on ulkomaalaistaustainen mies. Ei toki aina.

Naisen ja miehen oikeus koulutukseen

Miesten näkökulmasta tasa-arvoasiaa katsottaessa törmätään ehdottomasti isien asemaan erotilanteessa ja asevelvollisuuden. Naisena olen kiitollinen, että jos minulla olisi lapsia ja eroaisin miehestäni, asemani olisi äitiydelläni turvattu. Miestä viranomaiset taas saattavat kohdella erotilanteessa hyvin epätasa-arvoisesti, ja lapsen oikeus molempiin vanhempiin unohtuu. En myöskään halua mennä armeijaan, ja tiedän, ettei halua moni mieskään. Ei ihme, että niin moni hakee vapautusta heppoisin syin. Tasa-arvokysymyksissä vieläpä unohdetaan usein miesten oikeuksista aivan kuin tasa-arvolla pitäisi pyrkiä vain naisten oikeuksien parantamiseen.

Siirtyykö suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvo muuttajien mukana?

Viime vuosina on ollut suuri trendi hankkia esimerkiksi Espanjasta myytävä asunto ja muuttaa sinne. Myös Italia, Ranska sekä jopa Thaimaa ovat olleet suomalaisten suosiossa muuttoliikkeessä. Onkin siis mielenkiintoista, voiko näillä pienillä suomalaisyhdyskunnilla olla vaikutus myös kyseisten maisten tasa-arvotilanteeseen!

Tässä video siitä, kuinka ulkomaalaiset näkevät suomalaisen koulutusjärjestelmän:

Nainen työskenteletkö miesvaltaisessa työympäristössä? Näillä vinkeillä selviät!

Miesvaltaiset alat
Vielä nykypäivänäkin on naisena joskus hieman vaikeaa tai hankalaa työskennellä miesvaltaisella alalla. Jotkut naiset tuntevat miesvaltaisessa työympäristössä työskentelyn helpommaksi, mutta jotkut naiset kokevat usein että heitä ei oteta tosissaan tai he kokevat jonkin asteista ahdistelua sekä muuta vastaavaa työn häirintää. Näillä vinkeillä pääset hyvinkin pitkälle miesvaltaisella alalla, ilman turhaa pahaa oloa tai asioiden piilottelua.

Usko itseesi

Usein naiset kokevat että heitä ei oteta tosissaan omassa työssään ja alalla johon ovat opiskelleet, tai heidän taitoihinsa ei luoteta yhtä paljon kuin samassa asemassa olevan miehen. Siksi on tärkeää että vaikka sinua yritettäisiin kuinka paljon mollata ja tuntuu kuin kukaan ei uskoisi sinuun, muista mitä osaat ja luota siihen että osaan tehdä työsi oikein. Pahimmatkin epäilijät lopettavat aikanaan, ja ymmärtävät että naisetkin ovat yhtä hyviä tekemään ”miehen” töitä.

Älä ikinä ala vähättelemään taitojasi, vaikka muut niitä epäilevät. Jos joku kehuu sinua, ota kehut vastaan hyvällä omatunnolla. Älä vastaa kehuihin vähättelevästi, sillä se saa muutkin ihmiset vähättelemään sinua. Muista olla ylpeä siitä mitä olet saanut aikaiseksi, äläkä murehdi aina vain siitä mitä sinulta on vielä jäänyt tekemättä. Naisilla on usein paha tapa ajatella, että heiltä odotetaan ihmetekoja ennen kuin heitä arvostetaan, vaikka asia ei ole niin.

Business nainen

Älä anna kenenkään jyrätä sinua

Miehet haluavat usein enemmän valtaa kuin naiset, joten siksi on hyvin tärkeää että et anna kenenkään jyrätä itseäsi. Miehet saattavat yrittää olla huomioimatta mielipidettäsi tai olla kuuntelematta sinua tärkeissä päätöksissä sekä he saattavat yrittää tehdä päätöksiä sinun puolestasi jotka oikeasti kuuluisivat sinulle. Muista näissä tilanteissa nousta tällaista kohtelua vastaan ja esittää mielipiteesi selvästi ja voimakkaasti. Miesten keskuudessa naisen pitää olla henkisesti hyvin vahva, että pystyy vastustamaan melko suorasanaistakin lausahduksia, syytöksiä ja mollaamisia.

Muista myös puolustaa itseäsi. Jos joku muu on tehnyt virheen, älä anna hänen sysätä sitä sinun niskoillesi vaan avaa suusi ja kerro miten asian laita oikeasti on. Vaikka kyseessä on vastakkainen sukupuoli, kokeneempi henkilö tai kuka tahansa, ei se oikeuta heitä kiusaamaan sinua sen vuoksi että hän kuvittelee sinun olevan jollakin tapaa heikompi. Tee selväksi hänelle, sekä samalla mahdollisimman monelle muulle että sellainen ei käy.

Naisen ja miehen työt

Hyödynnä naisena oppimiasi asioita

Vaikka tämä onkin nyt hyvin kliseistä ja stereotyyppistä, niin naiset ovat varmasti nähneet asioita eri tavalla elämänsä aikana kuin miehet. Näitä näkemyksiä kannattaa ja tulee hyödyntää työpaikalla! Jos olet esimerkiksi yrityksessä, joka tekee keittiöremontteja vaikka Lahden alueella, voit hyödyntää aikaisempaa kokemustasi esimerkiksi järjestelmällisyydestä työmaalla! Ja muissakin tapauksissa, kokemuksistasi on varmasti hyötyä!!

Älä alennu tyttömäiseksi

Vaikka joskus tuntuisi että saat tahtosi lävitse kun laittaudut tunnin aamulla ja puet päälle paljastavan puseron, älä alennu siihen. Käytä hyväksesi naisellista voimakkuutta, jämäkkyyttä ja ammattimaisuutta. Turhasta flirttailusta, hihittelystä ja pikkutyttömäisyydestä saa vain heikon vaikutelman, joka on miehen helppo taas jyrätä alleen. Tällaisella käytöksellä aiheutat itsellesi vain pompottelua.

Älä miellyttele

Älä koskaan miellyttele muita vain sen takia että olet nainen. Pidä pintasi ja kuvittele että keskustelisit esimerkiksi toisen naisen kanssa. Toisten mielistely antaa sinusta hyvinkin heikon vaikutelman, ja se ei ole hyväksi, varsinkin kun työskentelee miesten kanssa.

Kuinka määritellä miesten ja naisten saunavuorot saunaillassa?

Monessa varsinkin miesvaltaisessa yrityksessä pidetään saunailtoja. Saunailtoihin voi tulla myös naisia, joten se milloin kukanenkin käy saunassa pitää suunnitella. Jos saunaillassa ei ole kovin montaa osallistujaa, niin jokainen ehtii varmasti saunomaan, vaikka saunottaisiin monessakin eri erässä. Jos taas osallistujia on paljon, niin saunavuorot pitää sopia. Jos saunotaan naisten ja miesten vuoroissa, niin pitää miettiä miten ehditään järjestää kummatkin vuorot. On tympeää jos huomataan sitten lopulta, etteivät kaikki ehtineetkään saunaan.

Naisten ja miesten omat saunavuorot

Jos saunaillassa ei haluta saunoa sekasaunassa, niin silloin pitää olla jonkinlainen suunnitelma miten saunassa käydään. Jos esimerkiksi naisia on huomattavasti vähemmän, niin heidän kannattaisi käydä saunassa ensin. Kun saunojia on vähemmän, niin todennäköisesti saunomisessa ei kestä niin kauan kuin suuremmalla porukalla. Jos miehet menisivät ensin ja heitä olisi enemmän, niin naiset joutuisivat odottamaan aika kauan omaa vuoroaan.

Kummallekin sukupuolelle omat saunat?

Joissain tilanteissa on mahdollista vuokrata omat saunat sekä miehille että naisille, ja tämä tuleekin pitää vaihtoehtona. Joskus on taas tilanne, että tarjolla on vain yksi sauna, kuten vaikkapa Tampellan saunatiloissa Tampereella. Tällöin tietysti asia on erilailla!

Saunatarvikkeet

Pukuhuoneiden määrälläkin on väliä

Jos saunatiloissa on kaksi pukuhuonetta, niin saunominen onnistuu paljon nopeammin. Naiset yleensä laittautuvat kauemmin kuin miehet. He meikkaavat ja laittavat hiuksiaan. Jotta miesten ei tarvitse odottaa tätä ennen kuin he pääsevät itse saunomaan, niin olisi hyvä olla kaksi pukuhuonetta. Jos saunatiloissa on jokin muu paikka, vaikkapa vessa niin sekin helpottaa asiaa.

Jos saunatiloissa ei ole kuin yksi pukuhuone ja vessakin ovat samassa tilassa, niin silloin voi jopa miettiä olisiko miesten vuoro ensin. Vaikka miehiä olisi enemmän, niin he saattavat selvitä saunasta nopeammin, koska he eivät yleensä laittaudu niin kauan kuin naiset. Tämä voisi olla myös naisille parempi vaihtoehto, koska heidän ei tarvitsisi kiirehtiä laittautumisessaan. Koska miehet olisivat jo saunoneet, niin loppuaika olisi naisia varten.

Tynnyrisaunat ovat muotia

Välillä jäähyllä saunasta

Saunomisen voi järjestää myös niin että miehet menevät välillä jäähdyttelemään ja naiset voivat sillä aikaa käydä saunassa. Moni pitää siitä että saa käydä saunassa vielä uudelleen. Jos saunatiloissa on parveke, niin siellä voi käydä viilentymässä. Kun naiset ovat saunoneet, niin miehet voivat mennä takaisin saunaan. Kun miehet ovat saunassa, naiset voivat sillä aikaa laittautua.

Oletko jo kokeillut avantoa saunan yhteydessä? http://www.hyvaterveys.fi/artikkeli/liikunta/avantouinti_rentoutta_ja_kylmakaraisua

Joskus saunaillassa ei ole niin väliä vuoroilla

Jos saunaillassa on pelkästään sellaisia henkilöitä, joille on ihan sama, kumpaa sukupuolta on saunassa yhtä aikaa, niin jokainen voi saunoa silloin kun haluaa. Yleensä sellainen saunaillan porukka ovat tuttuja toisilleen ja tietävät ettei ketään häiritse tällainen. Saunaan voi myös mennä pyyhkeen kanssa, jos on vähän häveliäämpi. Jos aikaa on saunoa kauemmin, niin he joille tämä ei sopi, niin voivat käydä sitten muitten jälkeen saunassa. He voivat myös käydä saunassa ihan ensimmäisinä.

Iso sauna porukalle

Kannattaa kysyä ketkä kaikki käyvät saunassa

Ihan ensimmäisenä kannattaa kysyä, ketkä käyvät saunassa. Kaikki eivät pidä saunomisesta tai halua saunoa juuri silloin. Jos sattuu, että kaikki saunaillan naiset kertovat etteivät sauno, niin ei tarvitse järjestää erikseen saunavuoroja. Usein se onkin näin, koska naiset saattavat laittautua ja meikata jo kotona ennen saunailtaa. Saunailta voi olla sellainen, että sen jälkeen on tarkoitus tehdä muutakin. Jos ollaan vaikka menossa ravintolaan saunomisen jälkeen, niin sinne halutaan lähteä laittautuneena. Varsinkin naiset haluavat tehdä sen usein jo kotona ennen saunatiloihin tuloa. Saunatiloissa on varmasti heillä muutakin tekemistä kuin itse saunominen. Voi olla että kaikki miehetkään eivät sauno. Silloin heille jotka saunovat jää saunomiseen hyvin aikaa.

Täällä teekkareiden laatimat saunasäännöt: http://www.students.tut.fi/~turvoke/sauna/docs/saannot.pdf

Kuinka tasa­arvon tulisi ilmetä kouluissa nykypäivänä?

Kysymys tasa-­arvon toteutumisesta yhteiskunnan eri osa­alueilla lienee yksi suurista nykyajan peruskysymyksistä. Koulut eivät ole poikkeus tässä suhteessa ja tasa­arvolakia on tarkastettu vuoden 2015 alussa siten, että suunnitelmalliseen ja määrätietoiseen tasa­arvotyöhön velvoittavat pykälät koskevat nyt myös perusopetusta. Tasa­arvotyö ei ole helppoa, kuten koulujen tasa­arvo­ oppaasta noussut kohu osoittaa. Paras keino tasa­arvon edistämiseksi on tiedon jakaminen ja niinpä olen koonnut tähän artikkeliin Tasa­arvovaltuutetun sekä Tasa­arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) tavoitteita ja ohjeita sekä muuta tietoa tasa­arvon toteuttamisesta kouluissa. Toivotan informatiivisia lukuhetkiä!

Nykyään kouluissa on tasa-arvoisempaa

Erittäin hyvää tietoa liittyen tasa-arvoisuuteen Suomessa löydät tilastokeskuksen sivuilta. Siellä päivitetään tietoa usean siitä, miten tasa-arvo kehittyy Suomessa. Lue täältä lisää:
https://tilastokeskus.fi/tup/tasaarvo/index.html

Tasa­arvosta puhuminen on tärkeää myös kouluissa!

Tasa­arvoinen kohtelu on jokaisen perusoikeus ja Suomen perustuslaki kieltää asettamasta ilman hyväksyttävää perustetta ketään eriarvoiseen asemaan sukupuolen perusteella. Lapset kuitenkin oppivat nopeasti, että tietyt toimintamallit sopivat toiselle sukupuolella, kun taas toiset ovat kytköksissä toiseen sukupuoleen. Näin heille syntyy jo varhain mielikuva, jonka mukaan pojat ovat äänekkäitä ja leikkivät esimerkiksi autoilla, kun tytöt taas ovat herttaisia ja tanssivat balettia. Todellisuudessa kuitenkin moni lapsi harrastaisi, käyttäytyisi ja leikkisi eri tavalla, jos ryhmäpaine ei pakottaisi heitä kulttuurin asettamaan – näennäisesti muuttumattomaan – muottiin. On tärkeää aloittaa tasa­arvosta puhuminen lasten ollessa vasta ala­aste­ tai päiväkoti­ikäisiä, jotta kaikki saisivat samat mahdollisuudet, oikeudet ja velvollisuudet.

Tulevien opettajien tiedonsaanti

Opettajaksi opiskelevien on luonnollisesti saatava välineitä (eli tietoa) voidakseen kouluissa työskennellessään opastaa oppilaita myös tasa­arvon osalta. Tasa­arvo­ ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa ­hankkeessa (TASUKO) toimineen Lauri Pellikan mukaan sukupuolten tasa­arvoa käsittelevät kurssit ja sukupuoliteemainen kirjallisuus näyttivät olevan eri tavoin edustettuina Suomen eri yliopistojen lukuvuodelle 2009–2010 hyväksytyissä opetussuunnitelmissa. Esimerkiksi Lapin sekä Joensuun yliopistoissa sukupuoleen liittyvä kirjallisuus näytti olevan keskitettynä tiettyihin teemakursseihin sen sijaan, että sitä olisi käsitelty laajemmin. Pellikan selvityksen mukaan sukupuoliteeman erityiskursseihin eriyttämisen vaarana voi olla kyseisen teeman korostaminen erikoisalana, johon voi halutessaan erikoistua – eikä siis aiheena, johon kaikilla on vaikutusta ja johon sen vuoksi kaikkien opettajaksi opiskelevien olisi hyvä paneutua.
Miten lapsille tulisi välittää tietoa tasa­arvosta?

Sekä TANE:n että Tasa­arvovaltuutetun sivuilta löytyy titoa siitä, miten tasa­arvon toteutumista kouluissa (ja muissa ympäristöissä) voi pyrkiä edistämään. Luulen, että opettajien lisäksi vanhempienkin on hyvä olla tietoisia siitä, mitä koulussa tapahtuu ja tehdä omalta osaltaan työtä tasa­arvon toteuttamisen parissa esimerkiksi keskustelemalla lapsen tai lasten kanssa ja välittämällä näin tietoa esimerkiksi feminismistä:

Mitä feminismi oikeastaan on? Kuten historian ja yhteiskuntaopin opettaja Joonas Kotkamaa valottaa, feminismissä ei ole kysessä niinkään feminiinisyys, kuten monet tuntuvat ajattelevan. Sen sijaan myös miehet keskenään voivat olla feministejä, sillä ongelmana eivät ole pelkästään naisia sortavat miehet, vaan miehetkin voivat samalla tavalla harjoittaa naisten alentamista femininisoimalla toista miestä esimerkiksi haukkumalla tätä ‘homoksi’.

Feministi

Tasa­arvosuunnitelma

Vuoden 2015 alusta lähtien myös peruskoulut ovat velvoitettuja laatimaan tasa­arvosuunnitelmat, joiden tulee olla valmiita vuoden 2017 alkuun mennessä. Tasa­arvosuunnitelmassa tulee olla mm. selvitykset oppilaitoksen tasa­arvotilanteesta sekä tarvittavista toimenpiteistä tasa­arvon edistämiseksi. Oppilaitoskohtainen suunnitelma laaditaan, jotta kullakin oppilaitoksella olisi omaa tilannetta vastaavat toimenpiteet. Määränpään saavuttamiseksi on tärkeää, että tasa­arvotyö perustuu oppilaiden ja oppilaitoksen tarpeisiin. Tasa­arvosuunnitelmalla halutaan taata, että tasa­ arvotyö kouluissa on järjestelmällistä.

Kaikkien osallisten on osallistuttava tasa­arvotyöhön, jotta se olisi mielekästä. Lasten vanhemmat tai opettajat yksinään eivät pysty muuttamaan syvälle juurtuneita asenteita, vaan heidän on yhdessä kasvatettava oppilaista tasa­arvotietoisia ihmisiä.

Tasa-arvo eri koulun tapahtumissa

Yksi perinteisimmistä tapahtumista Suomen koulumaailmassa on vanhojen tanssit. Toki tämä koskee vain lukiota käyviä, mutta mielestäni se on yksi symbolisimmista tapahtumista, jota koko Suomen koulutusjärjestelmässä on. Nykypäivänä onkin täysin normaalia, että tansseissa näkyy myös perinteisten mies-nainen -parien lisäksi mies-mies tai nainen-nainen -pareja. Naisten ei välttämättä tarvitse pukeutua enää röyhelöisiin vanhojentanssimekkoihin, vaan myös farkki naisen päällä on melko yleinen näky. Tämä on mielestäni juuri oikea suunta!

Myös muihin koulujen tapahtumiin opettajien kannattaisi miettiä vaihtoehtoja lapsille niin, ettei perinteisiä sukupuolirooleja rohkaistaisi saati pakotettaisi. Nämä tilanteet tulevat vastaan niin liikuntatunneilla kuin käsityöryhmiä miettiessä, sekä koulun erikoisemmissa tapahtumissa.