tasa-arvovaalit.fi

Edistän kunnassani sukupuolten välistä tasa-arvoa

Allekirjoita nyt!

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) haastaa kuntavaaliehdokkaat toimimaan Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan hyväksymiseksi ja edistämään sen periaatteiden toteutumista kunnassaan.

Jos otat haasteemme vastaan, voit allekirjoitettuasi ladata kampanjabannerin omille nettisivuillesi täältä

Listan haasteen vastaanottaneista voit nähdä täältä.

Mikä on Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja?

Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja on Euroopan alue- ja paikallishallinnoille osoitettu työkalu, jonka hyväksymällä kunnat ja maakunnat voivat vapaaehtoisesti vahvistaa sitoutumistaan naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseen omassa toiminnassaan ja omalla alueellaan. Peruskirjan ovat laatineet yhteistyössä Euroopan kuntajärjestöt.

Peruskirja käsittelee tasa-arvoa laaja-alaisesti eri osa-alueilla. Sen periaatteet kattavat demokraattisen päätöksenteon, tasa-arvoiset palvelut, naisten ja miesten erilaisten tarpeiden havaitsemisen, väkivallan ehkäisyn, talouden pääperiaatteet, kestävän yhteiskuntakehityksen, kuntien roolin työnantajana ja sukupuoleen perustuvien stereotypioiden murtamisen.

Peruskirja rakentuu perusperiaatteista, peruskirjan ja sen sitoumuksien toteuttamisesta sekä itse tasa-arvoartikloista. Sen perusperiaatteita ovat:

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo on perusoikeus.

  • Naisten ja miesten tasa-arvon varmistaminen edellyttää moninkertaisen syrjinnän ja heikomman aseman tunnistamista ja käsittelemistä.

  • Naisten ja miesten tasapuolinen osallistuminen päätöksentekoon on demokraattisen yhteiskunnan edellytys.

  • Sukupuoleen perustuvien stereotypioiden poistaminen on olennaista naisten ja miesten tasa-arvon saavuttamisessa.

  • Sukupuolten tasa-arvon edistäminen edellyttää tasa-arvonäkökohtien huomioimista paikallis- ja aluehallinnon kaikissa toiminnoissa.

  • Naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseen tarvitaan asianmukaisesti resursoituja toimintasuunnitelmia. 

Miksi peruskirja kannattaa hyväksyä?

Peruskirja antaa kunnille välineen hahmottaa tasa-arvon edistämistä kokonaisuutena sekä seurata ja arvioida tasa-arvon edistymistä. Peruskirja tarjoaa kunnille myös konkreettisia toimenpiteitä tasa-arvon edistämiseksi. Monet peruskirjan sisältämät periaatteet sisältyvät jo Suomen tasa-arvolakiin ja mm. hyvinvointipalveluja ja koulutusta koskeviin lakeihin. Peruskirjaa noudattamalla kunnat toteuttavat lakiin sisältyviä velvoitteitaan ja vahvistavat samalla demokratiaa ja hyvää hallintoa.

Suomen Kuntaliitto hyväksyi peruskirjan syyskuussa 2006 ja suosittaa kunnille ja maakuntien liitoille sen hyväksymistä. Suomessa peruskirja on hyväksytty Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Keravalla, Kaarinassa, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Salossa, Tampereella, Turussa, Vaasa sekä Uudenmaan liitossa.

Euroopan tasolla peruskirjan hyväksymiseen, toteutukseen ja seurantaan liittyvää työtä koordinoi Euroopan kuntien ja alueiden järjestö, Council of European Municipalities and Regions (CEMR).

Voit tutustua peruskirjaan täällä:
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/tuke/tasa-arvo/peruskirja/Sivut/default.aspx

 

 

  • -
  • a
  • +